MLT:s utbildningar

MLT anordnar utbildningar inom transportbranschen. Vi har egna instruktörer som har en god kompetens och erfarenhet inom respektive utbildningsområde.
Syftet med utbildningarna är att uppfylla ställda branschkrav, aktivt verka för god kvalitet på utfört arbete samt att uppnå en god arbetsmiljö.
Mottot på våra utbildningar är "högt till tak och långt till dörren".
Utbildningarna anordnas mestadels i MLT:s egna lokaler men vi kommer även ut till företag för skräddarsydda utbildningar på plats.

Yrkeskompetensbevis (YKB)

YKB-utbildningarnas innehåll ger relevant kunskap för yrkesutförande och de senaste uppdateringarna vad gäller lagar och bestämmelser.
Under året kommer MLT erbjuda samtliga fem delmoment av YKB-utbildningen.

Kurstillfällen:
30/3 Godstransporter - Uppsala FULLBOKAT!
31/3 Godstransporter - Gävle (OBS! klockan 09.00-17.00) FULLBOKAT!
13/4 Säkerhet & Kundfokus - Uppsala FULLBOKAT!
14/4 Godstransporter - Uppsala

Tid: 08.00-16.00 om inget annat anges

Plats: MLT:s kontor på respektive ort

Utbildare: MLT

Anmälan görs till MLT:s ekonomiavdelning, 010-722 28 80 eller info@mltab.com

Pris: Vardag 1 400 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 1 900 kr + moms för övriga
Helg 1 700 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 2 200 kr + moms för övriga

Bokningsregler YKB
Var vänlig och uppge eventuell allergi eller specialkost vid bokning av utbildning där förtäring ingår.

Anmälan till kurserna är bindande men kan överlåtas till annan person.
Vid avbokning gäller följande regler:

  • om du måste avboka din plats, kontakta MLT så snart som möjligt. Ibland har vi deltagare som väntar på en plats och du kan då överlåta platsen utan kostnad
  • vid frånvaro debiteras hela kurskostnaden
  • byte av deltagare är kostnadsfritt
  • vid laga förfall uttas ingen avgift

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar vid för få anmälningar.

ADR - Farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska ha ett godkänt förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller annan behörig myndighet.
ADR-intyget är giltigt i 5 år och ska därefter förnyas.

Innehåll:
Allmänt ADR, multimodala transporter, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler.

Kurstillfällen, grund och repetition:     
30-31/3
27-28/4
25-26/5

Tid: 08.00-17.30 (söndag 17.00)

Kurstillfällen, special:
 
1/4 tanktransporter
29/4 tanktransporter
27/5 tanktransporter

Tid: enligt överenskommelse

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Pris: 
Repetitionsutbildning
3 700 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare, 4 200 kr + moms för övriga
Grundutbildning 4 000 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare, 4 500 kr + moms för övriga

Anmälan görs till Maria Antesjö, 010-722 28 06 eller maria.antesjo@mltab.com

Fordonsmonterad kran

Kursen vänder sig till dig som åkare/förare som arbetar med eller ska arbeta med kranbil.
Då utbildningen är en komprimerad validering krävs goda förkunskaper.
Efter avslutad validering erhålls ett utbildningsintyg som tillsammans med 30 månaders yrkeserfarenhet ger ett yrkesbevis utfärdat av TYA.

Innehåll:
Teori ca 8 timmar, praktik ca 4 timmar och provskrivning och genomgång ca 4 timmar.

Kurstillfällen:
Ingen utbildning är inbokad för tillfället, men om du är i behov av utbildning så är du välkommen att höra av dig.

Tid: 08.00-17.00

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: MLT, Andreas Olsson

Pris: 4 400 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 4 900 kr + moms för övriga

Anmälan görs till Andreas Olsson, 010-722 28 44 eller andreas.olsson@mltab.com

Trafikverkets utbildningar

Trafikverket och andra väghållare ställer krav på att alla som utför vägarbete ska uppfylla vissa kompetenskrav. 

Arbete på väg, steg 1
1.1 Allmän grundkompetens
1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbeten eller liknande arbeten

Arbete på väg, steg 2
2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

Förberedande utbildning inför SIK-certifieringsprov - sedan 2015 ställer Trafikverket krav på SIK-certifiering gällande Arbete på väg samt vinterväghållning i vissa utpekade uppdrag. MLT erbjuder en förberedande utbildning som ger hjälp och vägledning för fortsatta självstudier inför det kunskapsprov som sedan avläggs hos Trafikverket.

Kurstillfällen
27/3
25/4
22/5

Tid: 16.00-21.30

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: MLT, Andreas Olsson och Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Anmälan görs till Andreas Olsson, 010-722 28 44, eller andreas.olsson@mltab.com

Förberedande utbildning inför SIK-certifiering
Vid intresse av utbildning bokas den i samband med bokning av Arbete på väg och en överenskommelse görs då om lämpligt utbildningsdatum.

Pris:
Arbete på väg
1 500 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 1 700 kr + moms för övriga

Arbete på väg + påbyggnad förberedande utbildning inför SIK-certifiering
3 000 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 3 400 kr + moms för övriga

Övriga utbildningar

MLT anordnar även andra utbildningar relevanta för branschen, ex. hjullastarutbildning godshantering, skylift, säkra lyft, sparsam körning, första hjälpen m.m.

Kurstillfälle hjullastarutbildning
27/4 

För mera information kontakta Andreas Olsson, 010-722 28 44 eller andreas.olsson@mltab.com

Bokningsregler övriga utbildningar (ej YKB)

Var vänlig och uppge eventuell allergi eller specialkost vid bokning av utbildning där förtäring ingår.
Anmälan till kurserna är bindande men kan överlåtas till annan person.
Vid avbokning gäller följande regler:

  • om du måste avboka din plats, kontakta MLT så snart som möjligt. Ibland har vi deltagare som väntar på en plats och du kan då överlåta platsen utan kostnad
  • avbokning senare än 5 arbetsdagar innan kurstillfället eller vid frånvaro debiteras hela kurskostnaden
  • byta av deltagare är kostnadsfritt
  • vid laga förfall uttas ingen avgift

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar vid för få anmälningar.