Idag räcker det inte med att vara bäst på transporter!

Informationen runt transporten kan ibland vara minst lika viktig. MLT arbetar därför strategiskt med att utöka och förenkla vårt utbud av IT-relaterade kringtjänster. Våra förare kan återrapportera order i realtid med hjälp av en APP och vi fyller hela tiden vår portal med mer information och möjligheter.

Några lösningar vi erbjuder idag:

  • E-beställning, t.ex. via vår portal
  • Orderintegration
  • Leveransstatus i realtid
  • Positionering av fordon
  • Digitala följesedlar
  • E-faktura
  • PDF-faktura

MLT är aktiva i standarden NeC, Nordic e-Construction, som har tagits fram och förvaltas av BEAst.