CE-märkning

Stingtorpets grustäkt
0-8 NG - gjutgrus till betong PDF ››

8-16 NK - singel till betong PDF ››

8-16 NG - singel till betong PDF ››

16-22 NK - singel till betong PDF ››

0-4 NG - ballast till bruk PDF ››

2-8 NG - ballast till bruk PDF ››


Horrsta bergtäkt
0-16 BK - ballast till vägar m.m. PDF ››

0-32 BK - ballast till vägar m.m. PDF ››

0-63 BK - ballast till vägar m.m. PDF ››

0-90 BK - ballast till vägar m.m. PDF ››

0-4 BK - ballast till asfalt PDF ››

4-8 BK - ballast till asfalt PDF ››

8-11 BK - ballast till asfalt PDF ››

11-16 BK - ballast till asfalt PDF ››

16-22 BK - ballast till asfalt PDF ››

16-32 BK - ballast till asfalt PDF ››

8-16 BK - ballast till betong PDF ››

0-4 BK - ballast till betong PDF ››

 

För åtkomst av tidigare publicerade CE-deklarationer kontakta Ola Jakobsson på 010-722 28 28 eller ola.jakobsson@mltab.com