Återvinning

MLT har många kunder inom återvinningsområdet. Vi försöker tillsammans med kunden hitta optimala transportlösningar med rationella retursystem.

Marknaden omfattar hela Sverige där vi löser transportbehoven med egna eller inlejda resurser. Exempel på befintliga uppdrag är:

  • Utställning av Container till byggföretag, bostadsrättsföreningar, villaägare och andra som har behov av uppsamling av restprodukter
  • Upphämtning av Container med restprodukter/avfall
  • Insamling av sorterat avfall med komprimatorfordon