Veteranklubben

Kriterierna för att få vara med i MLT:s Veteranklubb är att du uppnått ca 65 år och varit delägare i MLT (fd LBC Uppsala samt ÖVL) i 10 år. Du kan gå med i Veteranklubben om du slutar vid fyllda 65 år men även om du fortsätter vara verksam efter detta.

Idag är vi 70 medlemmar. Vi har två sammankomster per år. Den ena är årsmötet i maj månad i samband med en tvådagars resa med buss och den andra är ett halvårsmöte i november i Uppsala eller på annan plats i länet.

Vi har mycket gott samarbete med MLT som godkänt stadgarna. Om det passar dig, ring då någon i styrelsen.

Välkommen till en trivsam klubb!

Ordförande · Roland Johansson · Telefon 018-36 44 62
Sekreterare · Roland Welén · Telefon 018-25 19 99, 073-394 16 93
Kassör · Leif Westergren · Telefon 0295-215 05, 070-675 77 88
Suppleant · Bengt Rådman · Telefon 018-31 52 92, 070-531 52 92