Ekonomi


Fortsatt utveckling på en stark marknad

Verksamheten i moderbolaget och dotterbolagen har under 2015 utmärkts av en stark efterfrågan, men ett svagt resultat präglat av sviterna från Dannemorakonkursen och betydande resultatpåverkande nedskrivningar relaterade till tidigare år. Dannemorakonkursen drabbade både moderbolaget (transportuppdrag) och MLT Service AB (drivmedelsleverans) i form av betydande kreditförluster samt tappad omsättning. I MLT Service krävdes ett kapitaltillskott vilket genomfördes i form av ett koncernbidrag från Stingtorpets Grus AB.

Genom den genomförda försäljningen av fastigheten i Boländerna, Uppsala, visar dock moderbolaget en rekordstor vinst, likviditet och soliditet.

Vårt fortsatta arbete med våra värderingar Vi tar ansvar, jobbar tillsammans och är lätta att ha att göra med genomsyrar allt det vi gör och är ett förhållningssätt som stärkt vårt varumärke och våra affärer. Vårt marknadsarbete är starkare än någonsin då vi även öppnat ett nytt försäljningskontor i Västerås, en marknad vi varit verksamma på tidigare men nu ytterligare fokuserar på.

Sist men inte minst fortsätter vår resa mot att bli en oumbärlig del av kundens vardag genom att ha branschens bästa medarbetare och transportörer!

Välkommen att delta i resan!

Hannes Morger, VD

Årsredovisningen för 2016 finns till höger i PDF format.


Hur vill du ha din faktura?

Vi skickar gärna våra fakturor med e-post i PDF-format eller som e-faktura. Kontakta vår kundservice på 010-722 28 80 så hjälper de dig igång med PDF-fakturan! För e-faktura samarbetar vi med InExchange, Kontakta dem eller IT-ansvarig hos MLT för att komma igång.

Vi tar även emot PDF-fakturor via e-post, skicka dem till adress e-faktura-pdf@mltab.com.