Delägare

Gemensamt tar vi ansvar för goda kundrelationer

MLT – Mellansvenska Logistiktransporter AB – har ca 110 delägare, 40 anställda och sysselsätter ca 450 personer. Vi strävar efter att skapa en effektiv, lönsam och förtroendefull organisation för att utveckla bolaget så att marknadens alla typer av transportuppdrag kan utföras.

MLT:s transportörer är självständiga företagare och våra gemensamma mål och policies är kittet som sammanfogar oss. Våra kunder har, precis som vi själva, höga förväntningar på vår service och vi arbetar med ständiga förbättringar. Ingen kund är för liten eller för stor för oss - gemensamt tar vi ansvar för goda kundrelationer.

Samtliga våra förare har erforderlig utbildning samt ID06-behörighet.

Mobildata

App information gällande större versionslyft av operativsystemen iOS och Android.

Vid varje större uppgradering av operativsystemen rekommenderar MLT att inte uppdatera tills det är testat och verifierat att det fungerar med MLTs app. Information när det OK att installera kommer vi att publicera här på MLT:s hemsida, i appens meddelandefunktion och i portalen.

Android 8/ iOS11 är testade och fungerar med nya Flow Mobile appen 1.11.14. 

 

 

 


Länkar