Arkiv

Känd Salaprofil inom MLT har gått i pension

Krister Adelsberg har nästan i hela sitt yrkesverksamma liv funnits med i MLT:s bolag förutom några år under 70-talet. Parantesen var när Krister...

Läs mer

Förnybart drivmedel

MLT jobbar aktivt med att öka andelen förnybart drivmedel i sin egna tankanläggningar.

Sedan januari har vi en HVO100 anläggning i Uppsala och det...

Läs mer