Arkiv

Ny redovisningsansvarig till MLT

Kenth Hellen har anställts som redovisningsansvarig på MLT. Kenth är 30 år, universitetsekonom och är Uppsalabo sedan ett antal år. Kenth jobbar idag...

Läs mer

Välkommen på YKB-utbildning på MLT!

Under 2015-2016 erbjuder MLT samtliga fem delmoment av YKB-utbildningen. 

Utbildningarna hålls på MLT:s kontor på angiven ort mellan klockan...

Läs mer