Arkiv

Stingtorpets Grus AB säljer certifierade produkter!

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en EN-standard ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige...

Läs mer

Hastighetskontroll av MLT:s fordon

För att säkerställa att vårt trafiksäkerhetsarbete får genomslag genomförs nu hastighetsmätningar av MLT:s fordon.

Läs mer