Arkiv

Organisationsförändring och förstärkning inom MLT

Styrelsen för MLT har beslutat att bilda ett nytt affärsområde för industritransporter för att kunna utveckla den potential som finns inom området.  K...

Läs mer

Hastighetsmätningar på MLT:s fordon

Som ett led i MLT:s trafiksäkerhetsarbete har hastighetsmätningar genomförts på MLT:s fordon under perioden 8 april till 30 maj.
Mätningarna har gjorts...

Läs mer

Nya certifikat för MLT

Sveriges Åkeriföretag genomförde den 11 mars och 7 april en uppföljningsrevision av MLT:s kvalitets-, miljö och trafiksäkerhetssystem.

Nytt för året...

Läs mer

Prestandadeklarationer

Nu finns prestandadeklarationer för grus och krossprodukter från MLTs dotterbolag Stingtorpets Grus AB.

Finns att hämta under: <link...</span>

Läs mer

E-faktura

MLT driftsatte igår en e-fakturalösning tillsammans med leverantören InExchange. Äntligen kan vi på ett enkelt sätt erbjuda e-faktura i de vanliga...

Läs mer