Arkiv

MLT klimatkompenserar mattransporter

Visste du att MLT klimatkompenserar alla transporter av måltider till skolor och förskolor, ett uppdrag vi utför åt Uppsala kommun?

Man kan se klimatkompensation som en ”avfallshanteringstjänst” där man betalar någon annan för att ta hand om sitt avfall som man inte själv klarar av att hantera, i form av koldioxidutsläpp.

Vi på MLT ser klimatkompensation som ett viktigt komplement till egna klimatförbättringar.

Det arbete som vi valt att stötta är ett Gold Standard-certifierat projekt i Ghana där familjerna får tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Dessa spisar reducerar bränslemängden och de farliga utsläppen, vilket gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön.