Yrkeskompetensbevis (YKB)

Under året kommer MLT erbjuda samtliga fem delmoment av YKB-utbildningen.
För de förare som fick sitt yrkeskompetensbevis under 2016 och nu vill påbörja omgång nummer två är det i första hand delmomentet Sparsam körning som gäller.
För de förare som är i behov att komplettera med andra delmoment så finns även den möjligheten.
Kostnaden för utbildningarna är 1700 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 2200 kr + moms för övriga.

Kurstillfällen:

10/10 Säkerhet & kundfokus - Uppsala
11/10 Ergonomi & hälsa - Uppsala
12/10 Sparsam körning - Uppsala
17/10 Lagar & regler - Uppsala
18/10 Godstransporter - Uppsala
28/10 Sparsam körning - Uppsala
29/10 Sparsam körning - Uppsala
25/11 Sparsam körning - Sala
26/11 Sparsam körning - Gävle

Tid: 08.00-16.00

Plats: MLT:s kontor på respektive ort

Utbildare: MLT, Andreas Olsson

Anmälan görs till MLT:s kundservice, 010-722 28 80 eller info@mltab.com

Bokningsregler YKB

Var vänlig och uppge eventuell allergi eller specialkost vid bokning av utbildning där förtäring ingår.
Anmälan till kurserna är bindande men kan överlåtas till annan person.
Vid avbokning gäller följande regler:

  • om du måste avboka din plats, kontakta MLT så snart som möjligt. Ibland har vi deltagare som väntar på en plats och du kan då överlåta platsen utan kostnad
  • vid frånvaro debiteras hela kurskostnaden
  • byte av deltagare är kostnadsfritt
  • vid laga förfall uttas ingen avgift

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar vid för få anmälningar.

ADR - Farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska ha ett godkänt förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller annan behörig myndighet. ADR-intyget är giltigt i 5 år och ska därefter förnyas.

Innehåll:
Allmänt ADR, multimodala transporter, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler.

Kurstillfällen, grund och repetition:    

2-3/9       
7-8/10      
11-12/11  
9-10/12    

Utbildning i tanktransport, klass 1 (explosiva ämnen) och klass 7 (radioaktiva ämnen) utförs efter behov och önskemål.

Tid: 08.00-17.30 (söndag 17.00)

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Anmälan görs till Maria Larsson, 010-722 28 06 eller maria.larsson@mltab.com

Kranförarutbildning

Kursen vänder sig till dig som åkare/förare som arbetar med kranbil eller som vill bredda dina yrkeskunskaper.
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg som tillsammans med 30 månaders yrkeserfarenhet ger ett yrkesbevis utfärdat av TYA.

Innehåll:
Teori ca 8 timmar, praktik ca 4 timmar och provskrivning och genomgång ca 4 timmar.

Kurstillfälle:

9-10/9

Tid: 08.00-17.00

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: MLT, Andreas Olsson

Anmälan görs till Maria Larsson 010-722 28 06, maria.larsson@mltab.com eller till Andreas Olsson, 
010-722 28 44 eller andreas.olsson@mltab.com

Trafikverkets utbildningar

Arbete på väg, nivå 1 - grundkompetens som gäller all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare. Denna kurs finns som webbaserad utbildning, d.v.s. du kan sitta hemma vid din dator och genomföra den. MLT kommer även att erbjuda denna kurs lärarledd. Utbildningen ska förnyas efter 15 månader.

Arbete på väg, nivå 2 - gäller förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon där Trafikverket är väghållare. För att gå nivå 2 krävs att du kan intyga att du gått nivå 1. Utbildning ska förnyas efter 5 år.

Arbete på väg, nivå 3 - gäller de som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar (utmärkningsansvariga)

Förberedande utbildning inför SIK-certifieringsprov - sedan 2015 ställer Trafikverket krav på SIK-certifiering gällande Arbete på väg samt vinterväghållning i vissa utpekade uppdrag. Denna förberedande utbildning ger hjälp och vägledning för fortsatta självstudier inför det kunskapsprov som sedan avläggs hos Trafikverket.
Vi rekommenderar att du genomför Arbete på väg nivå 2 i så nära anslutning som möjligt innan du genomgår denna utbildning.

Kurstillfällen, Arbete på väg - nivå 1 och 2 
31/8
13/9
5/10
8/11
7/12

Tid: 16.00-17.30 (nivå 1), 17.30-21.30 (nivå 2)

Kurstillfällen, förberedande utbildning inför SIK-certifiering
14/9
9/11

Tid: 17.00 - ca 21.00

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: MLT, Andreas Olsson och Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Anmälan görs till Maria Larsson, 010-722 28 06, eller maria.larsson@mltab.com

Maskinförarutbildning godshantering

Du som kör hjullastare ska enligt överenskommelse mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetareförbundet ha utbildning för att framföra maskinen.
För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som motsvarar TYA:s kursplan.

Innehåll:
4 timmar teori och 4 timmar praktik

Nästa kurstillfälle:
För tillfället inget utbildningstillfälle inbokat men du är välkommen att höra av dig om du är intresserad.

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: MLT, Andreas Olsson och Åkeri AB John Andersson, Mikael Andersson

Anmälan görs till Maria Larsson, 010-722 28 06 eller maria.larsson@mltab.com

Bokningsregler övriga utbildningar (ej YKB)

Var vänlig och uppge eventuell allergi eller specialkost vid bokning av utbildning där förtäring ingår.
Anmälan till kurserna är bindande men kan överlåtas till annan person.
Vid avbokning gäller följande regler:

  • om du måste avboka din plats, kontakta MLT så snart som möjligt. Ibland har vi deltagare som väntar på en plats och du kan då överlåta platsen utan kostnad
  • avbokning senare än 5 arbetsdagar innan kurstillfället eller vid frånvaro debiteras hela kurskostnaden
  • byta av deltagare är kostnadsfritt
  • vid laga förfall uttas ingen avgift

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar vid för få anmälningar.