Industri & Återvinning

MLT har många kunder inom industri och återvinning. Vi försöker tillsammans med kunden hitta optimala transportlösningar med rationella retursystem.

Marknaden omfattar hela Sverige där vi löser transportbehoven med egna eller inlejda resurser. Exempel på befintliga uppdrag är:

  • Utställning av Container till byggföretag, bostadsrättsföreningar, villaägare och andra som har behov av uppsamling av restprodukter
  • Upphämtning av Container med restprodukter/avfall
  • Transport av fasta bränslen i container
  • Transport av parti- och styckegods, exempelvis betongelement och andra betongprodukter


Vi hjälper dig med din industritransport! För mer information eller bokning, ring 010-722 28 20.