Arkiv

Ny Affärsområdeschef för Bud&Distribution

Janne Claesson har utsetts till ny chef för affärsområde Bud&Distribution. Janne är sedan en tid även affärsområdeschef för det nya affärsområdet...

Läs mer

Stingtorpets Grus AB säljer certifierade produkter!

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en EN-standard ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige...

Läs mer

Hastighetskontroll av MLT:s fordon

För att säkerställa att vårt trafiksäkerhetsarbete får genomslag genomförs nu hastighetsmätningar av MLT:s fordon.

Läs mer

Mellanskogs/Elmiamässan

Nu finns vi på Mellanskogs/Elmiamässan 22-23 augusti.
Ösby Naturbruksgymnasium, Sala. Skogs och entreprenadmässa.

 

 

Läs mer

Organisationsförändring och förstärkning inom MLT

Styrelsen för MLT har beslutat att bilda ett nytt affärsområde för industritransporter för att kunna utveckla den potential som finns inom området.  K...

Läs mer

Hastighetsmätningar på MLT:s fordon

Som ett led i MLT:s trafiksäkerhetsarbete har hastighetsmätningar genomförts på MLT:s fordon under perioden 8 april till 30 maj.
Mätningarna har gjorts...

Läs mer